کارشناس فروش 88970214 021

سبد خرید شما خالی است!
panasonic-logo-projectorstore.png

Panasonic

برند پاناسونیک

ویدئو پروژکتور لیزری Panasonic PT-MZ670

135000000تومان

مشخصات قیمت و خرید ویدئو پروژکتور لیزری پاناسونیک Panasonic PT-MZ670 مناسب مصارف سالن کنفرانس و اداری روشنایی 6500 لومن رزولوشن WUXGA دیتا پروژکتور mz670 سالنی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-EZ590

98000000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-ez590 مناسب سالن سینما کنفرانس دیتا پروژکتور اداری رزولوشن wuxga کنتراست 1:10000 - روشنایی 5400 لومن قیمت خرید ویدیوپروژکتور اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z

93000000تومان

مشخصات قیمت و خرید ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-EX800Z مناسب مصارف سالن کنفرانس و اداری روشنایی 7500 لومن رزولوشن XGA دیتا پروژکتور ex800z سالنی

ویدئو پروژکتور لیزری Panasoinc PT-RZ570

84000000تومان

ویدئو پروژکتور لیزری پاناسونیک pt-rz570 برای سالن سینما کنفرانس رزولوشن Full HD روشنایی 5400 لومن کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور لیزری laser اقتصادی

ویدئو پروژکتور لیزری Panasoinc PT-VMZ60

81300000تومان

ویدئو پروژکتور لیزری پاناسونیک pt-vmz60 برای سالن سینما کنفرانس رزولوشن Full HD روشنایی 6000 کنتراست 1:3000000 بهترین قیمت خرید دیتاپروژکتور لیزری Laser اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-EX620

73000000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-ex620 مناسب سالن کنفرانس دیتا پروژکتور سینما خانگی روشنایی 6200 لومن کنتراست 1:10000 - قیمت خرید ویدئو پروژکتور ex620 اقتصادی است

ویدئو پروژکتور لیزری Panasoinc PT-VMZ50

65200000تومان

ویدئو پروژکتور لیزری پاناسونیک pt-vmz50 برای سالن کنفرانس سینما رزولوشن Full HD روشنایی 5000 لومن کنتراست 1:3000000 قیمت خرید دیتا پروژکتور لیزری laser اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-VZ580

36200000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vz580 برای سینما خانگی و اداری panasonic رزولوشن wuxga روشنایی 5000 لومن کنتراست 1:16000 قیمت خرید دیتا پروژکتور اداری اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-VZ470

32500000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vz470 مناسب سینما خانگی و اداری panasonic رزولوشن wuxga شدت روشنایی 4400 لومن کنتراست 1:10000 3LCD خرید و قیمت دیتا پروژکتور خانگی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-VX610

26500000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vx610 کلاسی مناسب اتاق جلسات دیتا پروژکتور خانگی روشنایی 5500 لومن و کنتراست 1:16000 بهترین قیمت و خرید ویدئو پروژکتور اداری اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-VW360

25100000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vw360 سینما خانگی - اداری دیتا پروژکتور کلاسی رزولوشن wxga روشنایی 4000 لومن کنتراست 1:20000 بهترین قیمت خرید ویدیو پروژکتور خانگی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LW373

18000000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-lw373 کلاسی و سینما خانگی دیتا پروژکتور دارای رزولوشن wxga روشنایی 3600 لومن کنتراست 1:16000 قیمت خرید ویدئو پروژکتور خانگی اقتصادی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LW376

18000000تومان

مشخصات قیمت و خرید ویدئو پروژکتور پاناسونیک panasonic pt-lw376 مناسب مصارف اداری - آموزشی روشنایی 3600 لومن رزولوشن WXGA دیتا پروژکتور LW376

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LB423

17800000تومان

دیتا پروژکتور پاناسونیک pt-lb423 کلاسی و اتاق جلسات ویدئو پروژکتور سینما خانگی panasonic روشنایی 4100 لومن کنتراست 1:16000 قیمت ویدئو پروژکتور خانگی ارزان است

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LW375

17500000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-lw375 برای اتاق جلسات اداری سینما خانگی دیتا پروژکتور کلاسی رزولوشن wxga روشنایی 3600 لومن کنتراست 1:16000 قیمت ویدیو پروژکتور ارزان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-VX430

17500000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-vx430 مناسب کلاس مدارس - اتاق جلسه دیتا پروژکتور خانگی روشنایی 4500 لومن کنتراست 1:20000 خرید و قیمت ویدئو پروژکتور سینما خانگی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LW333

16500000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-lw333 اداری و سینما خانگی دیتا پروژکتور کلاسی رزولوشن wxga روشنایی 3100 لومن کنتراست 1:16000 بهترین قیمت خرید ویدئو پروژکتور خانگی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LB425

16100000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک panasonic pt-lb425 مناسب فضای خانگی و آموزشی پروژکتور 3LCD روشنایی 4100 لومن کنتراست 1:16000 خرید و قیمت دیتا پروژکتور اقتصادی است

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LW335

15000000تومان

ویدئو پروژکتور پاناسونیک pt-lw335 جهت سینما خانگی و اتاق جلسات دیتا پروژکتور اداری رزولوشن wxga روشنایی 3100 لومن کنتراست 1:16000 قیمت خرید ویدیوپروژکتور خانگی

ویدئو پروژکتور پاناسونیک Panasonic PT-LB385

14800000تومان

دیتا پروژکتور پاناسونیک pt-lb385 سینما خانگی اداری ویدئو پروژکتور کلاسی panasonic روشنایی 3800 لومن کنتراست 1:16000بهترین خرید و قیمت پروژکتور سینما خانگی ارزان