کارشناس فروش 88970214 021

سبد خرید شما خالی است!

ویدئو پروژکتور ایسر Acer

ویدئو پروژکتور ایسر Acer K138STi

ویدئو پروژکتور ایسر acer k138sti بهترین پروژکتور جیبی رزولوشن wxga روشنایی 800 لومن و کنتراست 1:100000 بهترین قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان سینما خانگی قابل حمل

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X118H

ویدئو پروژکتور ایسر acer x118h بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer P6500

ویدئو پروژکتور ایسر acer p6500 پروژکتور سینما خانگی رزولوشن wuxga روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور مناسب سالن کنفرانس اقتصادی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer C200

ویدئو پروژکتور ایسر acer c200 بهترین پروژکتور جیبی رزولوشن wvga روشنایی 200 لومن و کنتراست 1:2000 بهترین قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان سینما خانگی قابل حمل

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X1323WH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x1323wh پروژکتور اداری - کلاسی رزولوشن wxga روشنایی 3700 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان مناسب کلاس مدارس - خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X113PH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x113ph بهترین پروژکتور اداری - کلاسی روشنایی 3000 لومن و کنتراست 1:13000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X117AH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x117ah بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X127H

ویدئو پروژکتور ایسر acer x127h بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X112

ویدئو پروژکتور ایسر acer x112 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 2700 لومن و کنتراست 1:13000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X118

ویدئو پروژکتور ایسر acer x118 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer P1273

ویدئو پروژکتور ایسر acer p1273 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3000 لومن و کنتراست 1:17000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer

درخواست دموی محصول

تعمیرات تخصصی ویدئو پروژکتور

021-88950561

هماهنگی جهت ارائه دمو محصولات یا مشاوره پیش از خرید

021-88970214