کارشناس فروش 52472000 021 __ 88970214 021

سبد خرید شما خالی است!

ویدئو پروژکتور ایسر Acer

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X118H

ویدئو پروژکتور ایسر acer x118h بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer P6500

ویدئو پروژکتور ایسر acer p6500 پروژکتور سینما خانگی رزولوشن wuxga روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور مناسب سالن کنفرانس اقتصادی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer C200

ویدئو پروژکتور ایسر acer c200 بهترین پروژکتور جیبی رزولوشن wvga روشنایی 200 لومن و کنتراست 1:2000 بهترین قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان سینما خانگی قابل حمل

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X1323WH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x1323wh پروژکتور اداری - کلاسی رزولوشن wxga روشنایی 3700 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان مناسب کلاس مدارس - خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X113PH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x113ph بهترین پروژکتور اداری - کلاسی روشنایی 3000 لومن و کنتراست 1:13000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X117AH

ویدئو پروژکتور ایسر acer x117ah بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X127H

ویدئو پروژکتور ایسر acer x127h بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X112

ویدئو پروژکتور ایسر acer x112 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 2700 لومن و کنتراست 1:13000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer K138STi

ویدئو پروژکتور ایسر acer k138sti بهترین پروژکتور جیبی رزولوشن wxga روشنایی 800 لومن و کنتراست 1:100000 بهترین قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان سینما خانگی قابل حمل

ویدئو پروژکتور ایسر Acer X118

ویدئو پروژکتور ایسر acer x118 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3600 لومن و کنتراست 1:20000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer P1273

ویدئو پروژکتور ایسر acer p1273 بهترین پروژکتور کلاسی - اداری روشنایی 3000 لومن و کنتراست 1:17000 قیمت خرید دیتا پروژکتور ارزان و مناسب کلاس مدارس - سینما خانگی

ویدئو پروژکتور ایسر Acer

درخواست دموی محصول

تعمیرات تخصصی ویدئو پروژکتور

021-88950561

هماهنگی جهت ارائه دمو محصولات یا مشاوره پیش از خرید

021-88970214