کارشناس فروش 88970214 021

سبد خرید شما خالی است!

ویدئو پروژکتور سونی Sony

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-CX276

ویدئو پروژکتور سونی vpl-cx276 برای کاربرد اتاق جلسات، کلاس آموزشی مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-EX575

ویدئو پروژکتور سونی vpl-ex575 برای کاربرد اداری،کلاس آموزشی مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-BW120S

ویدئو پروژکتور سونی vpl-bw120s برای کاربرد سینما خانگی مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-DX220

ویدئو پروژکتور سونی vpl-dx220 برای کاربرد اداری، کلاس آموزش مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-DX240

13150000 تومان

ویدئو پروژکتور سونی vpl-dx240 برای کاربرد خانگی، کلاس آموزش مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-SW535

25000000 تومان

ویدئو پروژکتور سونی vpl-sw535 برای کاربرد اداری، کلاس آموزش مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-FX35

ویدئو پروژکتور بنکیو vpl-fx35 برای کاربرد اداری،کلاس آموزشی مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و به صرفه می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-EX120

ویدئو پروژکتور سونی vpl-ex120 برای کاربرد اداری، کلاس آموزش مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony VPL-EX100

ویدئو پروژکتور سونی vpl-ex100 برای کاربرد اداری، کلاس آموزش مناسب بوده قیمت خرید ویدئو پروژکتور sony ارزان و اقتصادی می‌باشد. سایر محصولات سونی در پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور سونی Sony

درخواست دموی محصول

تعمیرات تخصصی ویدئو پروژکتور

021-88950561

هماهنگی جهت ارائه دمو محصولات یا مشاوره پیش از خرید

021-88970214