کارشناس فروش 88970214 021

سبد خرید شما خالی است!

ویدئو پروژکتور بارکو BARCO

ویدئو پروژکتور بارکو Barco SP2K-7

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو SP2K-7 مختص سالن سینما Cinema Projector رزولوشن 2K خرید دیتا پروژکتور BARCO سه بعدی از فروشگاه پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco SP2K-9

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو SP2K-9 مختص سالن سینما Cinema Projector رزولوشن 2K خرید دیتا پروژکتور BARCO سه بعدی از فروشگاه پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco SP2K-11

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو SP2K-11 مختص سالن سینما Cinema Projector رزولوشن 2K خرید دیتا پروژکتور BARCO سه بعدی از فروشگاه پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco SP2K-15

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو SP2K-15 مختص سالن سینما Cinema Projector رزولوشن 2K خرید دیتا پروژکتور BARCO سه بعدی از فروشگاه پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco SP4K-12

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو SP4K-12 مختص سالن سینما Cinema Projector رزولوشن 4K خرید دیتا پروژکتور BARCO سه بعدی از فروشگاه پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP4K-40LHC

مشخصات خرید ویدئو پروژکتور بارکو DP4K-40LHC دیتا پروژکتور لیزری با فناوری 3D ویدیو پروژکتور 4K سینما BARCO Projector سالن کنفرانس پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP4K-60L

خرید بهترین ویدئو پروژکتور بارکو BARCO DP4K-60L دیتا پروژکتور لیزری پخش تصاویر 3D ویدیو پروژکتور 4K سینما با گارانتی معتبر پروژکتوراستور

ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP2K-8SLP

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور بارکو DP2K-8SLP پروژکتور لیزری با فناوری 3D ویدیو پروژکتور 2K سینما BARCO سالن همایش پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP2K-10SLP

قیمت ویدئو پروژکتور بارکو BARCO DP2K-10SLP دیتا پروژکتور لیزری پخش تصاویر 3D خرید ویدیو پروژکتور 2K سینما سالن همایش با گارانتی معتبر پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP2K-15CLP

بهترین قیمت خرید ویدئو پروژکتور بارکو BARCO DP2K-15CLP دیتا پروژکتور لیزری با فناوری 3D ویدیو پروژکتور 2K سینما با گارانتی معتبر پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco DP2K-17BLP

مشخصات و قیمت ویدئو پروژکتور لیزری بارکو Barco DP2K-17BLP بهترین دیتا پروژکتور 3 بعدی لیزری Laser Cinema Projector گارانتی معتبر پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو Barco DP2K-20CLP

مشخصات خرید ویدئو پروژکتور بارکو Barco DP2K-20CLP بهترین قیمت دیتا پروژکتور 3 بعدی لیزری Laser Cinema Projector گارانتی معتبر پروژکتور استور

ویدئو پروژکتور بارکو BARCO

درخواست دموی محصول

تعمیرات تخصصی ویدئو پروژکتور

021-88950561

هماهنگی جهت ارائه دمو محصولات یا مشاوره پیش از خرید

021-88970214